firma inżynierska ORGANIKA - Engineering opracowuje projekty sprzętu i firm dla każdego z etapów projektowania: uzasadnienia techniczno-ekonomicznego (studium wykonalności), kalkulacji techniczno-ekonomicznej, wstępnego projektu , projektu, projektu roboczego lub rysunków roboczych.

Oferuje rekonstrukcję i inżynierię przedsiębiorstw oraz usprawnienie ich odrębnych procesów produkcyjnych:

Czy jest pytanie?
Zadzwoń do nas! Zapytaj naszego specjalistę
 • Opracowywanie projektów energooszczędnych;
 • Projektowanie technologiczne;
 • Projektowanie urządzeń technologicznych;
 • Projekt systemu sterowania;
 • Projektowanie cykli i instalacji kogeneracji i trigeneracji;
 • Projektowanie cykli i instalacji biogazowych;
 • Projektowanie cykli i instalacji do przygotowania wody i oczyszczania ścieków;
 • Opracowanie planu głównego i transportu;
 • Opracowanie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych;
 • Opracowywanie rozwiązań do instalacji sieci inżynieryjnych;
 • Opracowywanie rozwiązań dla organizacji budowy; Opracowywanie rozwiązań dla konsumpcji i oszczędzania zasobów wodnych i ich powrotu do cyklu technologicznego;
 • Opracowywanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska;
 • Opracowywanie dokumentacji szacunkowej wartości.

Opracowywanie dokumentacji projektowej przez specjalistów firmy ORGANIKA

Inne usługi
Dlaczego nas wybierają?
Jedyne na Ukrainie KOMPLEKSOWE podejście do procesu oczyszczania wszelkich ścieków przemysłowych
Koszt usług jest ekonomicznie korzystny w porównaniu z kosztem podobnych prac wykonanych przez konkurentów z Europy.
Przeprowadzenie wstępnych badań i inżynierii przy użyciu własnego sprzętu polotażowego.
15 lat doświadczenia w takich dzedzinach.
Wykorzystanie najnowszych technologii opartych na NIEbiologicznych metodach oczyszczania.
Montaż sprzętu oraz rozwiązania inżynieryjne w najbardziej zwartym obszarze.