Інжиніринговий підрозділ ТОВ «Органіка» займається розробкою ERP-систем (Enterprise Resource Planning System — Система планування ресурсів підприємства) - автоматизованих систем управління і обліку для підприємств різних галузей.

Наша ERP-система «IS ORGANIKA» - корпоративна інформаційна система на WEB платформі , побудована за модульним принципом і в тому або іншому ступені охоплює всі ключові процеси діяльності компанії.

 

 

Є питання?
Дзвоніть нам! Замовити послугу

Вона забезпечує управління наступними задачами:

 • управління фінансами;
 • управління процедурами забезпечення якості продукції;
 • управління виробництвом;
 • управaління реалізацією та маркетингом;
 • управління постачанням;
 • управління якістю (спрямування на безупинне поліпшення якості виробництва, виробничих процесів, якості товарів, обслуговування і маркетингової діяльності);
 • управління утриманням покупців;
 • управління сервісним обслуговуванням;
 • генерування документації у кожному секторі функціонування компанії.

Однієї з основних і глобальних функцій «IS ORGANIKA» є управління якістю, яке включає в себе:

 • планування на усіх рівнях керівництва;
 • систематизація і документальне оформлення діяльності у вигляді методик, протоколів, інструкцій та ін;
 • залучення всіх виробничих ресурсів і всього персоналу;
 • широке використання стандартизації, у тому числі і міжнародних стандартів, в управлінні якістю;
 • безперервне навчання персоналу прийомів і методів управління якістю;
 • забезпечення керованості всіма процесами і простежування кожної одиниці продукції;
 • регулярний перегляд технологій;
 • розробка формалізованої методології управління якістю з використанням різних методів і прийомів управління якістю та контроль виконання методик;
 • орієнтація виробництва на використання останніх науково-технічних розробок і вимог;
 • контроль за виконанням норм екології і безпеки праці.

Перевагою нашої ERP-системи «IS ORGANIKA» є:

 • WEB доступ через браузери - дозволяє використовувати одну інтегровану програму замість декількох розрізнених з будь-якого місця на планеті;
 • Розмежування доступу до інформації - разом з іншими заходами інформаційної безпеки підприємства призначене для протидії як зовнішнім загрозам ( промисловому шпигунству), так і внутрішнім (розкраданням);
 • Універсальність і адаптивність - підлягає впровадженню на усіх типах підприємств, з повною адаптацією до специфіки діяльності;
 • Гнучкість - замовник може вибрати зі спектру модулів лише ті, які найбільше цікавлять, адаптувати під своє підприємство, або ж поставити завдання нашим фахівцям на розробку специфічного продукту;
 • Доступність – проста у користуванні і легко засвоюється персоналом;
 • Низька вартість в порівнянні з глобальними гравцями ринку ERP продуктів;
 • Регулятивна функція – виконує роль регулятора бізнес-процесів усіх рівнів, а також, стандартизує і регламентує роботу усіх ланок компанії.

Наші фахівці постійно працюють над удосконаленням та оптимізацією ERP-системи «IS ORGANIKA». На сьогоднішній день система працює і розвивається на ряді підприємств АПК сектору, харчової та переробної промисловості в Україні та закордоном. Ми завжди готові вислухати потреби клієнтів, розглянути основні проблеми управління і контролю, а також надати фахові рекомендації та розробити техніко-комерційну пропозицію за запитом.

Інші послуги
Чому обирають нас?
Єдиний в Україні КОМПЛЕКСНИЙ підхід до очистки будь-яких промислових стоків.
Вартість послуг економічно вигідна у порівнянні з вартістю аналогічних робіт, проведених конкурентами з Європи
Проведення попередніх досліджень та інжинірингу з власним пілотним устаткуванням.
15 років досвіду роботи в даних сферах.
Використання найновіших технологій на основі НЕбіологічних методів очистки.
Встановлення устаткування та інжинірингові рішення на максимально компактній території.